Remove Empty DirectoriesRemove Empty Directories وجود پوشه های خالی در سراسر هارد دیسک موجب بی نظمی و آشفتگی کاربران می شود با استفاده از این نرم افزار اقدام به یافتن و حذف پوشه های خالی نمائید و می تواند در بین فایل های مخفی و سیستمی برای یافتن پوشه های خالی نیز اقدام کند.


در صورت نیاز به راهنمایی در مورد این مطلب و یا هر مشکلی در زمینه کامپیوتر و موبایل با شماره پشتیانی  ۹۰۹۹۰۷۰۵۴۳ (سراسر کشور) و یا ۹۰۹۲۳۰۵۰۳۱ از تهران تماس بگیرید.