ارسال یک پیام به چندین نفر در واتساپ

ارسال یک پیام به چندین نفر در واتساپ

ارسال یک پیام به چندین نفر در واتساپ

ارسال همزمان پیام برای چند مخاطب واتساپ


ناجیان رایانه | تماس از کل کشور : 9099070543 - تماس از تــهران : 9092305031
خرید فرش ماشینی فرش