ارسال یک پیام به چندین نفر در واتساپ

ارسال یک پیام به چندین نفر در واتساپ

ارسال یک پیام به چندین نفر در واتساپ

استفاده از Broadcast List در واتساپ


ناجیان رایانه | تماس از کل کشور : 9099070543 - تماس از تــهران : 9092305031
خرید فرش ماشینی فرش