ارسال یک پیام به چندین نفر در واتساپ

ارسال یک پیام به چندین نفر در واتساپ

ارسال یک پیام به چندین نفر در واتساپ

Broadcast List


ناجیان رایانه | تماس از کل کشور : 9099070543 - تماس از تــهران : 9092305031
خرید فرش ماشینی فرش