• ۱ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

شما همیشه می توانید واحدها (units) را با یک عدد در یکدیگر ضرب کنید. برای مثال، فرض کنید شما ۴ صندلی (chair) دارید، امّا متوجه شده اید که برای یک مهمانی دو برابر آنها صندلی نیاز دارید […]

 • ۱ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

هر چیزی که قابل شمارش باشد یک واحد (unit) می باشد. این یک دسته بندی بسیار بزرگ است، چرا که هر چیزی را که شما بتوانید اسم ببرید می تواند قابل شمارش باشد. شما در فصل ۱۵ اطلاعات بیشتری در مورد واحد های اندازه گیری […]

 • ۱ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

ضرب (Multiplication) و تقسیم (division) اعداد منفی تقریباً مشابه ضرب و تقسیم اعداد مثبت می باشند. وجود یک یا دو علامت منفی (-) قسمت عددی پاسخ را تغییر نمی دهد […]

 • ۱ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

راز بزرگ جمع و تفریق کردن اعداد منفی اینست که هر مساله ای را به یک سری از بالا و پایین ها در خط اعداد تبدیل کنیم. بعد از اینکه چگونگی انجام این کار را دانستید، درخواهید یافت که تمامی این مسائل کاملاً ساده هستند […]

 • ۲ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

در فصل ۲، به شما نشان دادم که چگونه از خط اعداد برای درک چگونگی کارکرد اعداد منفی استفاده کنید. در این فصل، به شما یک دید نزدیکتر از چگونگی انجام دادن چهار عمل اصلی با اعداد منفی می دهم […]

 • ۲ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

اگر تابحال سعی کرده باشید که یک کیسۀ سنگین خواروبار را جابجا کنید، ممکن است متوجه شده باشید که توزیع کردن (distributing) محتویات آنها درون دو کیسه کوچکتر، کار شما را ساده تر می کند […]

 • ۲ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

به یاد بیاورید که مقسوم علیه (divisor) در یک مساله تقسیم (division problem) عددی است که شما تقسیم را بر روی آن انجام می دهید. هنگامی که شما تقسیم های طولانی را انجام می دهید، اندازۀ مقسوم علیه […]

 • ۲ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

گاهی اوقات، شما می خواهید در مورد دو مقدار که با هم برابر نیستند صحبت کنید. این بیانیه ها نابرابری (inequalities) نامیده می شوند […]

 • ۲ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

جمع (Addition) و ضرب (multiplication) هر دو شرکت پذیر (associative) هستند، به این معنا که شما می توانید آنها را به اشکال مختلف گروه بندی کنید و نتیجه یکسان بماند. این ویژگی از جمع و ضرب ویژگی شرکت پذیری […]

 • ۲ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

جمع (Addition) و ضرب (multiplication) هر دو عملیات های جابجایی پذیر (Commutative) هستند. جابجایی پذیر به این معنا می باشد که شما می توانید ترتیب اعداد را تغییر بدهید و در نتیجه تاثیری نگذارد […]

 • ۲ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

هر کدام از چهار عمل اصلی، یک معکوس دارند، در واقع معکوس آنها، عملیاتشان را خنثی می کند. جمع (Addition) و تفریق (subtraction) عملیات معکوس یکدیگر هستند، چرا که جمع عملیات تفریق را خنثی می کند […]

 • ۲ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

هنگامی که چگونگی انجام چهار عمل اصلی – جمع کردن (add)، تفریق کردن (subtract)، ضرب کردن (multiply)، و تقسیم کردن (divide) – را فرا می گیرید، شما آماده هستید که چند تا از ویژگی های مهم این عملیات ها را بدانید […]

 • ۲ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

وقتی که چهار عمل اصلی را که در فصل ۳ پوشش دادیم یاد گرفتید- جمع کردن (adding)، تفریق کردن (subtracting)، ضرب کردن (multiplying)، و تقسیم کردن (dividing) – شما می توانید به ریاضی در سطح کاملاً جدیدی نگاه کنید […]

 • ۲ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

عملیات تقسیم (Division) از یک جنبه که در این آموزش به آن می پردازیم، متفاوت از عملیات جمع (addition)، تفریق (subtraction)، و ضرب (multiplication) می باشد. در عملیات تقسیم […]

 • ۲ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

در ایام گذشته، دانستن چگونگی تقسیم اعداد بزرگ، برای مثال، تقسیم عدد ۶۲,۹۹۷ بر روی ۸۴۳ مهم بود. مردم از روش تقسیم طولانی، به عنوان یک روش سازماندهی شده، جهت تقسیم اعداد طولانی بر روی یکدیگر استفاده می کردند […]