• ۲ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

معمولاً عبارتها شامل عملگرهای ضرب و تقسیم و جمع و تفریق در کنار یکدیگر به صورت ترکیبی می باشند. من اینها را عبارتهای ترکیبی می نامم. برای ارزیابی آنها، شما نیاز به داروی قویتری دارید […]

 • ۳ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

برخی از عبارتها فقط شامل ضرب و تقسیم هستند. اگر مورد شما از این جنس باشد، قانون ارزیابی کاملاً سرراست و ساده می باشد […]

 • ۳ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

برخی از عبارتها، فقط شامل جمع و تفریق می باشند. اگر مورد شما از این نوع باشد، قانون ارزیابی بسیار ساده می باشد […]

 • ۳ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

همانطور که پیشتر در همین فصل توضیح دادم، ارزیابی (evaluating) یک عبارت، ساده کردن آن به یک عدد واحد می باشد. الان به شما کمک می کنم تا با مبانی ارزیابی عبارتهای دارای ترکیبی از چهار عمل اصلی – جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم – آشنا شوید […]

 • ۳ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

وقتی که بچّه بودید، آیا تابحال سعی کرده بودید که ابتدا کفش هایتان را بپوشید و سپس جوراب ها را؟ اگر اینطور باشد، احتمالاً این قانون را بخوبی درک کنید […]

 • ۴ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

در این بخش برابری (equality)، عبارات (expressions)، و ارزیابی (evaluation) را در کنار یکدیگر قرار می دهیم تا ببینیم چطور با یکدیگر ارتباط دارند. ارزیابی به شما امکان می دهد تا یک عبارت را که شامل بیش از یک عدد می باشد […]

 • ۴ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

هنگامی که چیزی را ارزیابی (evaluation) می کنید، در واقع ارزش (مقدار) آن را پیدا می کنید. همچنین ارزیابی یک عبارت به معنای ساده کردن آن (simplifying)، حل کردن آن (solving)، و یا یافتن مقدار یک عبارت نیز می باشد […]

 • ۴ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

یک عبارت (expression) هر رشته ای از نمادهای ریاضی است که می تواند در یک سمت از معادله قرار بگیرد. عبارت های ریاضی درست مانند معادلات (equations)، انواع بسیار زیادی دارند. در این فصل، من تنها بر روی عبارت های حسابی […]

 • ۴ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

سه ویژگی برابری (equality) عبارتند از بازتابی (reflexivity)، تقارن (symmetry)، و انتقال پذیری (transitivity) […]

 • ۴ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

یک معادله (equation) یک بیانیه ریاضی است که بیان می کند دو چیز مقدار یکسانی دارند – به عبارت دیگر، یک بیانیه با یک علامت برابری (equal sign) می باشد. معادله یکی از مهمترین مفاهیم ریاضیات می باشد […]

 • ۴ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

شما باید با سه مفهوم معادلات (Equations)، عبارات (Expressions)، و ارزیابی (Evaluations) به خوبی آشنا باشید، چرا که برای زمان طولانی با آنها کار خواهید داشت. هر زمان که قیمت چند کالا را در فروشگاه با هم جمع می زنید […]

 • ۴ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

قدر مطلقِ (absolute value) یک عدد، مقدار مثبت آن عدد می باشد. این عدد به شما می گوید که فاصلۀ آن عدد تا عدد ۰ بر روی خط اعداد (number line) چقدر می باشد. نماد قدر مطلق، یک مجموعه نوار عمودی می باشد […]

 • ۵ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

در اوایل این فصل، در مورد ویژگی های چهار عمل اصلی صحبت کردیم، و دانستید که چگونه جمع و تفریق عملیات معکوس (inverse operations) یکدیگر می باشند. همچنین دانستید که ضرب و تقسیم نیز معکوس یکدیگرند […]

 • ۵ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

در این بخش شما را با سه عملیات جدید که با پیشرفت در ریاضی به آنها نیاز خواهید داشت، آشنا می کنم: توان ها (exponents)، جذر (square roots)، و قدر مطلق (absolute value) […]

 • ۴ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

در اینجا آنچیزیهایی را که در مورد ارزیابی عبارتهای دارای توان (exponent) نیاز هست بدانید، مطرح می کنیم […]